РАБОТЕТЕ СО НАС

Energia gas and power посебно внимание посветува на образованието, обуката и човечките ресурси. Постојаната иновација на знаењето, како и размената помеѓу различни сектори и канцеларии ширум Европа се вообичаен модел на менаџирање со човечките ресурси во рамките на нашата групација. Напоредно развиваме и партнерства со Универзитети и академскиот свет воопшто..

Секогаш сме во потрага по квалификувани професионалци. Дали сакате да научите повеќе?
Пишете ни на [email protected] и пратете ни ваше CV со согласност за користење вашите личните податоци. CV- то пратено без согласност за користење на личните податоци ќе ја оневозможи Energia gas and power да ги обработува и чува вашите лични податоци.

Пратете го вашето CV

КОНКУРСИ ВО ТЕК