ТОА ШТО ТРЕБА ДА ГО ЗНАЕТЕ ЗА ПОНУДАТА НА ENERGIA

Персонализиран пакет

Нашите комерцијалисти ќе ви помогнат да го изберете најповолниот пакет скроен само за Вас, кој на Вашето претпријатие ќе му овозможи да ги искористи сите погодности кои ги носи либерализацијата на пазарот на електрична енергија.

Симулација на сметки

Подгответе ги сметките за електрична енергија од изминатите месеци, а ние ќе ви овозможиме да видите колкав би бил износот на тие сметки доколку ги изберете E-NERGIA GAS AND POWER како Ваш снабдувач. Уверете се и сами колку заштедувате.

Гарантирана испорака

На нашите клиенти им овозможуваме потпишување на договор за потполно снабдување со електрична енергија на период до 5 години, со што го заштитувате своето работење од секаква промена на цените на електрична енергија кои се очекуваат во тој период.

ПОТПОЛНО СНАБДУВАЊЕ

E-NERGIA е снабдувач кој на Вас ќе ви овозможи потполно снабдување со електрична енергија со плаќање само на реално потрошената енергија, без никакви пенали за поголема или помала потрошувачка од онаа предвидена во договорот.

ПЛАТЕТЕ ГО САМО ОНА ШТО СТЕ ГО ПОТРОШИЛЕ

На своите клиенти Energia ја наплаќа само активната енергија која реално сте ја потрошиле.

Смените снабдувач